Naše ceny
Výška ceny sa spravidla odvíja od počtu kilometrov z bodu A do bodu B, ale nie je to len jediné meradlo.

Z dlhoročných skúseností vieme, v akých sumách sa pohybujú príspevky Vašich zamestnávateľov (rakúskych rodín) na Vaše cestovné, a tak je naša cena do tejto sumy.

O konkrétnych cenách za naše prepravné služby sa informujte telefonicky na čísle 0918 951 269